×
ეზოს ავეჯი 2020 კოლექცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი1: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-10 კმ. 595222848; 599579259. e-mail: diRomi@imeri7.ge

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m23!1m12!1m3!1d47601.614691686744!2d44.729819177844725!3d41.78303868272731!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m8!3e6!4m0!4m5!1s0x40446de5d72a0149%3A0xbe308f5e209589bc!2zTFREIElNRVJJIC8g4YOo4YOe4YOhIOGDmOGDm-GDlOGDoOGDmCwgNC02IOGDreGDkOGDqOGDnOGDkOGDkuGDmOGDoOGDmOGDoSDhg6Xhg6Phg6nhg5AsIOGDl-GDkeGDmOGDmuGDmOGDoeGDmCAwMTMx!3m2!1d41.783044!2d44.764838499999996!5e0!3m2!1ska!2sge!4v1589802449604!5m2!1ska!2sge" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

მისამართი2: თბილისი, ერისთავის ქ. #8. ოფისი: 599214331; 591026971. e-mail: kirovi@imeri7.ge

მისამართი3:ქუთაისი, გუგუნავას ქ. #13; ოფისი: +995 595 909 287,+995 599898143, e-mail: kutaisi@imeri7.ge

მისამართი4: ქუთაისი, გუგუნავას ქ. #13 სავაჭრო ცენტრი ოთხიანი 599361061;595003256 .